Archives

 • Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi
  2022

  Kā ierasts, gada otrajā pusē pie lasītājiem – pētniekiem, praktiķiem, studentiem un
  interesentiem – nonāk zinātnisko rakstu krājums “Krustpunkti: kultūras un mākslas
  pētījumi”.
  Šoreiz, 2022. gadā, krājuma saturs ir īpaši bagātīgs un daudzveidīgs. Pirmkārt, to
  var skaidrot ar pandēmijas atskaņām – iespējams, ka mājsēdes laiks dažus autorus bija
  rosinājis ķerties pie kāda sen lolota pētījuma un no tā izrietošā raksta idejas. Otrkārt, šis
  ir bijis arī vērienīgu pētniecības projektu laiks – Latvijas kultūras un mākslas augstskolu
  zinātnieki īstenojuši Valsts pētījumu programmu, atsevišķi pētnieku kolektīvi strādājuši
  pie fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem. Šādi projekti vienmēr sagādā bagātīgu,
  vēl gadiem ilgi apstrādājamu materiālu zinātniskiem rakstiem. Treškārt, daži no
  rakstiem var būt arī spontāni un neplānoti attīstījušās pētnieka intereses, intelektuāla
  piedzīvojuma rezultāts, kamēr vēl daļa rakstu (šis jau ir ceturtkārt) ir kārtējais ”ķieģelītis”
  doktorantūras programmu studējošo rūpīgi veidojamā, plašākā darbā.