History

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta izdotais rakstu krājums “Kultūras Krustpunkti” drukātā formā iznāk no 2004.gada, bet par krājuma pirmsākumiem uzskatāms 1998.gadā iznākušais zinātnisko rakstu krājums “Kultūras krustpunktus meklējot”, kuru sastādīja toreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā profesore Janīna Kursīte. “Kultūras krustpunktus meklējot” bija iespēja ikvienam Latvijas Kultūras akadēmijas studentam un docētājam publicēt savas pārdomas un pētījumu rezultātus dažādās tēmās un izklāsta formās, un šis krājums bija kā ierosme turpināt meklēt krustpunktus dažādām aktuālām kultūras un mākslas tēmām.

2004.gads iezīmēja aizsākumu “Kultūras krustpunktiem” tādā formā, kādi tie ir tagad. Pirmo sešu izdevumu sastādītājs un galvenais redaktors bija Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns. Jau ar pirmajiem izdevumiem iezīmējās rakstu krājuma starpdisciplinārā un multidisciplinārā ievirze, aptverot plašu kultūras un mākslas tēmu loku, tāpat publikācijas iespējas dotas arī starptautiskajiem autoriem.

2015. gadā “Kultūras krustpunktu” 7.izdevums iznāk jauna dizaina veidolā un tā galvenā redaktore ir Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, profesore Anda Laķe.

2016.gads ir būtisks ar to, ka “Kultūras krustpunktu” 9.izdevums ir pirmais, kurš pieejams elektroniski mājaslapā www.culturecrossroads.lv . Joprojām izdevuma mērķis ir publikācijas, kurās atspoguļoti kultūras un mākslas jomas problemātika, akcentējot izdevuma internacionālo tvērumu. Tāpat “Kultūras krustpunkti” var būt par platformu, kur publicēties dažādu valstu pētniekiem, tāpēc krājuma valoda turpmāk ir tikai angļu. Ievērojami paplašināta krājuma redkolēģija, piesaistot dažādu kultūras un mākslas nozaru pētniekus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Paralēli elektroniskajam rakstu krājumam “Kultūras krustpunkti” autoriem joprojām ir saglabāta iespēja publicēt pētījumus, kas vērsti uz lokāla mēroga tematu izpēti Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un māklsu institūta izdotajā drukātajā izdevumā “Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” (pirmais krājums iznācis 2016.gadā).