LATVIAN BOOKPLATE ART FROM THE MIDDLE OF THE 20th CENTURY TO THR EARLY 21st CENTURY – CONTRIBUTION OF GRAPHIC ARTIST DZIDRA EZERGAILE

Authors

  • Mg. philol., Ingrīda Peldekse Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvija

DOI:

https://doi.org/10.55877/kkmp.2022.55

Keywords:

Latvia, bookplates, ex libris

Abstract

Book ownership determinant – ex libris – has undergone considerable transformations in Latvia – from flourishment during the second half of the 20th century to decline in the beginning of the 21st century. Artistic legacy of Dzidra Ezergaile, which includes not only graphic works but also several thousands of bookplates created in the course of a half century, leads to a better understanding of this process.

Enormous interest in creating bookplates by professional printmakers in the course of a half century Latvia was secured by several factors. Alongside the broad audience among collectors, regular exhibitions of bookplates were organized by national Ex libris Society contributing to popularity of bookplates in Latvia.

Not without encouragement of the teacher of the Art Academy of Latvia and a bookplate collector of global reputation Pēteris Upītis (1899–1989) many of the most talented artists of their day produced high-quality bookplates, among them Dzidra Ezergaile, Dainis Rožkalns (1928–2018) and Zigurds Zuze (1929–2003).

Nowadays with increasing interest in ownership signs the bookplate regains its role in expressing visual identity of the owner of a book. Ex libris created by Dzidra Ezergaile provide numerous examples of vital transformations in the production of bookplates.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Centrālais ekslibristu klubs (1986). Sast. E. Viliama. Rīga: Latvijas PSR Brīvprātīgā grāmatu draugu biedrība, 1986, [18] ats. lapas.

Dzidras Ezergailes darbu izstāde, bez dat., Andreja Māra Eizāna īpašums, kopija.

Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā 2000–2020 (2020). Sast. R. Umblija. Rīga: Baltic International Bank, 2020. 2 sēj., 1. sēj. 276 lpp., 2. sēj. 380 lpp.

Eizāns, A. M. (2012). Latviešu grāmatzīmes vecmeistare – Dzidra Ezergaile. Iespiedgrafika, Nr. 1, 2012, 60.–61. lpp.

Ezergaile, Dz. (Portretfoto ar parakstu). Īras Zaneribas īpašums, nodots LNA LVA (Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs) 2020. gada jūlijā, oriģināls.

Ezergaile, Dz. (1991). Grāmatzīme manā dzīves gājumā: eseja. 1991. gada 15. aprīlī, 3 lpp. Andreja Māra Eizāna īpašums.

Ezergaile, Dz. (2003). Dzidras Ezergailes biogrāfija. 2003. gada 13. janvārī. Andreja Māra Eizāna īpašums.

Ezergaile, Dz. (2004). Dzīves brīnumi: par ex libri jeb grāmatzīmi: eseja. 2004. g. janvāra vidū, 3 lpp. Rokraksts, kopija. Andreja Māra Eizāna īpašums.

Ezergaile, Dz. (2005). Vēstule Guntim Višņevskim, 2005. gada 13. martā, oriģināls.

Ezergaile, Dz. (2006a). Mākslinieku nams un estampu darbnīca: eseja. 2006. gada ziema. Rokraksts, kopija. Andreja Māra Eizāna īpašums.

Ezergaile, Dz. (2006b). Vēstule Guntim Višņevskim, 2006. gada 12. martā, oriģināls.

Ezergaile, Dz. (2006c). Vēstule Guntim Višņevskim, 2006. gada 10. septembrī, oriģināls.

Ex libris: Latviešu grāmatzīmes simtgade. Sast. J. Antimonova u.c. Rīga: Diapro, 1999, 31 lpp.

Hopkinson, M. (2011). Ex libris: the Art of Bookplates. London: The British Museum Press, 2011, 111 p.

Karlsone, A. (1988). Aina Karlsone ciemos pie P. Upīša, 1988. gada 18. martā, turpinājums, kopija, mašīnraksts. LNA LVA 2697, 1 v., 15, 6.

Karlsone, A. (2000). Vēstule Dzidrai Ezergailei 2000. gada 27. septembrī, oriģināls. LNA LVA 2697, 1 v., 15, 22.

Karlsone, A. (2001). Vēstule Dzidrai Ezergailei 2001. gada 17. janvārī, oriģināls. LNA LVA 2697, 1 v., 15, 25.

Karlsone, A. (2004). Grāmatzīmes Jēkabpils novadam. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2004, 142 lpp.

Karlsone, A. (2005). Īpašuma, cieņas un pateicības zīme – ekslibris grāmatzīme. Talsi: Aleksandra Pelēča lasītava, 2005, 133 lpp.

Lancmanis, I. (2020). Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā. No: Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā: Dzimtu ģerboņi 2000–2020. Rīga: Baltic International Bank, 2020, 1. sēj., 16.–23. lpp.

North Lee, B. (1996). Bookplate. In: The Dictionary of Art. Ed. J. Turner. New York: Grove, 1996, Vol. 4, p. 372–373.

Rīga sociālisma laikmetā 1917–1975 (1980). Atb. red. A. Drīzulis. Rīga: Zinātne, 1980, 518 lpp.

Salenieks, A. (1973). 3. grāmatzīmju izstāde. Karogs, Nr. 3, 1973, 174. lpp.

Tidomane, G. (1975). Pēteris Upītis. Rīga, Liesma, 1975, 141 lpp.

Timmermane, A. (1996). Spītīgā ziemciete. Malienas Ziņas, Nr. 44, 1996. gada 13. aprīlī, 1. lpp.

Vilmane, I. (2006). Profesiju nošpikoja, bet likteni ieguva līdz ar laimes krekliņu. Saldus Zeme, Nr. 105, 2006. gada 9. septembrī, 4. lpp.

Zeile, P. (1981). Grāmatzīme – cilvēku un kultūru vienotājzīme. No: Latviešu tēlotāja māksla. Sast. S. Cielava. Rīga: Liesma, 1981, 76.–90. lpp.

Что такое экслибрис?: каталог 1-й выставки книжных знаков (1968).[Cост. Н. Я. Великанов]. Могилёв, 1968, 46 c.

Pētījumu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, projekts “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”, projekta numurs: VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003.

Downloads

Published

24.01.2024

Issue

Section

VIZUĀLĀ KULTŪRA UN MĀKSLA