FOUNDATION AND OPERATION OF THE ASSOCIATION OF LATVIAN TEXTILE ART (1994–2014)

Authors

  • Mg. art. Elīna Veilande-Apine Art Academy of Latvia, Latvia

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol21.276

Keywords:

artists association, Aija Baumane, Latvian textile art, textile work

Abstract

Influenced by political and economic changes in Latvia in the mid-1990s, artists in different fields of art came together and formed independent associations. Aija Baumane (1943–2019), artist and professor, the head of the Department of Textile Art at the Art Academy of Latvia (AAL), founded the Association of Latvian Textile Art (ALTA) together with ten textile artists from different generations.

 The aim of the research: to describe the significance of the Association of Latvian Textile Art activities in first 20 years of operation and to identify changes in textile art since the 1990s. ALTA's attempt to motivate and encourage Latvian textile artists to become involved in world art processes marks a transition in various aspects. New ways for expression were searched and different understanding developed in textile art, and thus the question of the traditionally accepted function of textile work was raised. Until now the operation and significance of ALTA have not been studied, although its impact on the development of the textile art sector is undeniable.

The research is based on ALTA activity materials, mainly documented in the press - “Literatūra un Māksla”, “Māksla”, “Diena”, “Kultūras forums”, etc. as well as little studied and not systematized so far archive of the Association of Textile Art, located at the Department of Textile Art of the Art Academy of Latvia since the foundation of the association.

References

Balčus, A. (2015). Visi latvju zemes fotogrāfi, savienojaties! [All Latvian photographers, connect!] Foto Kvartāls. Available: https://fotokvartals.lv/2015/01/26/visi-latvju-zemes-fotografi-avienojaties (viewed 20.11.2021)

Baranovska, I. (1995). Egils Rozenbergs par Latvijas mākslinieku savienību un sevi [Egils Rozenbergs about Latvian artists` union and himself]. Māksla; No. 3. pp.16–19.

Kaufmanis, A. (1993). Gads gada garumā [Year on year]. Diena, No. 10 p. 9.

Latvijas Republikas tiesību akti (2004). “Biedrību un nodibinājuma likums” [Associatins and Foundations Law]. Available: https://likumi.lv/ta/id/81050-biedribu-un-nodibinajumu-likums (viewed 09.11.2021)

Mazika, S. (2010). 90. gadu alternatīvā kultūras organizāciju vide Latvijā. In: I. Astahovska (ed.) Deviņdesmitie. Laikmetīgā māksla Latvijā [Nineties. Contemporary Art in Latvia]. Laikmetīgās mākslas centrs, pp. 84–94.

Miglone, L. (2003). Pasauļu krustpunktā [At the crossroads of worlds]. Laiks, No. 10, p. 4.

Raudzepa, V. (1998). Latvijas dekoratīvi lietišķā māksla astoņdesmitajos gados [Decorative applied art of Latvia in the eighties]. In: Z. Konstants. Doma-3: Rakstu krājums: (3 laidiens). Rīga: Latvijas mākslas muzeju apvienības izdevniecība Doma, pp. 150–164.

Rozenieks, J. (2004). Laika upe audumā [ A river of time in fabric]. Latvijas vēstnesis, No. 192, p. 8.

Skujiņa, I. (1995). Laikā kad stelles nebaro – Arsenālā tekstilmākslinieku asociācijas izstāde Pirmā [At time when the looms does not feed – the first exhibition of the Association of Textile artists]. Diena, No. 191, p. 5.

Skujiņa, I. (1992). Kobras un trusīša fenomens jeb trīs latviešu gobelēnistes franču mākslinieku ādā [Cobra and rabbit phenomen, or three Latvian textile artists placed in French artists shoes]. Literatūra un māksla No. 2., (17.01.), p. 6, No. 3., (24.01.), p.6., No. 4., (31.01.), p. 6, No. 5., (07. 02.), p. 6.

The International Lausanne Tapestry Biennials (1962–1995). Fondation Toms Pauli. Available: http://www.toms-pauli.ch/en/les-biennales/historique/ (viewed 30.05.2019.)

Vinnika, I. (1999). Nacionālo kultūras biedrību loma Latvijas kultūras dzīvē [The role of national cultural societies in Latvian cultural life]. Referāts seminārā "Nacionālo minoritāšu kultūras autonomijas jaunā modeļa veidošanas Latvijā". Latvijas vēstnesis, No. 325/327.

Zemzaris, U. (1995). Neatkarīgie toreiz un Neatkarīgie tagad [Independents then and Independents now]. Neatkarīgā Cīņa, No. 31, p. 3.

Interviews

Skaidrīte Leimane, Rīga, 2021. Personal archive of Elīna Veilande-Apine.

Egīls Rozenbergs, Rīga, 2020. Personal archive of Elīna Veilande-Apine.

Downloads

Published

28.12.2022